Food & culture programmes in Naples - Luminata
Email again:


Thinking of a girls-only trip to discover Naples together? Have a look at our special programme for ladies: getaway for women

Planning a trip to Naples? Have a look if any of our events & workshops are taking place during your travel dates. And remember - we are happy to accommodate also special requests that take into account your travel schedules!:
Luminata workshops and events in Naples

Programmes, tours, workshops can be conducted in English, Estonian or Italian.

SpringSummer 2024 & 2025 getaway in Naples for food and culture lovers

Come and discover Naples, the Amalfi Coast, the islands of Capri and Procida with us!

Period: April-July 2024/2025, choose the week corresponding to your travel dates and get in touch with us.

Food & wine

 • Tasting of local Vesuvius & Campania wines: a vineyard on the slopes of Vesuvius and/or an authentic wine bar in Naples
 • Making pizza in a Neapolitan pizzeria
 • Cooking class(es) of preparing local traditional dishes in a villa close to the city
 • A visit to the Naples food market
 • Shared lunches and dinners in local pizzerias & trattorias
 • In addition, if the participants are interested: tasting of local craft beers and/or liqueurs

Culture & History

 • Exploring Naples: lungomare & sea fortress, the Spanish quarters, centro storico or antique center, Duomo, Spaccanapoli, Vomero and a walk to the lower city along the Petraio steps etc, making street food and coffee stops on the way
 • In addition, if the participants are interested: a visit to the Archaeological Museum of Naples, where, among other things, priceless exhibits from the excavations of Pompeii are on display
 • In addition, if the participants are interested: on the paths of Elena Ferrante and her famous novels of Naples
 • In addition, if the participants are interested: an afternoon workshop in a local cultural environment where we will listen to the Neapolitan music, get to know the writers associated with this place and their works, learn the Italian conversational language

Let's look out of Naples!

 • Visit to Vesuvius and Pompeii
 • A day in Tramonti, the gourmet capital of the Amalfi Coast (with an overnight stay if desired), where we visit vineyards and small farms for tastings of local products
 • If desired, a visit to Ravello, Amalfi, Positano on the second day
 • A day trip to Procida (with overnight stay if desired)
 • A day trip to Capri (with overnight stay if desired)

How do Luminata programmes work?

 • Most of the time, these are programmes covering a longer weekend or week, but we can always adapt them to the needs of the guests: you can also participate in the programme by days and choose between activities.
 • The spring-summer programme takes place in the period April-July, you can participate on the dates corresponding to your travel plans. Write now and find out more! NB! We continue to offer our guests experience packages also in the autumn and winter period. The programme may change somewhat depending on the season, but its main content remains the same. We are also already accepting requests for 2025.
 • Luminata itself does not manage the booking or purchase of air tickets and accommodation, but we can provide recommendations. We are already waiting for you in Naples, organizing the entire programme on site and the accompanying transportation according to the agreements to be made.
 • Our prices are reasonable and the experience is worth it because we take you to discover places where locals go. We make a price offer to the participant according to the number of people, the selected activities and the duration of the programme.
 • We design our programmes for small groups (usually 2-6 people), to offer the best possible experience adapted to the needs of the guests. In case of special requests, for example, if you come to celebrate an event with a larger group, or if you are a solo traveler, you can still contact us.
 • We are already in close contact with the participants of the programme before the trip in order to adapt the activities to their wishes and to answer any questions that may arise.

*****

KevadSuvi 2024 & 2025 elamuspakett Napolis toidu- ja kultuurinautlejatele

Tule avasta meiega Napoli, Amalfi rannik, Capri ja Procida saared!

Periood: aprill-juuli 2024/2025, vali oma reisikuupäevadele vastav nädal ja võta ühendust

Toit & vein

 • Kohalike Vesuuvi & Campania veinide degusteerimine: veiniistandus Vesuuvi nõlvadel ja / või Napoli autentne vinoteek
 • Pizza tegemine Napoli pizzerias
 • Kohalike traditsiooniliste roogade valmistamise kokandusklass/id linnalähedases villas
 • Napoli toiduturu külastus
 • Ühised lõuna- ja õhtusöögid kohalike armastatud pizzeriades & trattoriades
 • Lisaks osalejate huvi korral: kohalike käsitööõllede ja / või likööride degusteerimine

Kultuur & ajalugu

 • Napoli avastamine: lungomare & merekindlus, Hispaania kvartal, centro storico ehk antiikkeskus, Duomo, Spaccanapoli, Vomero ja jalutuskäik all-linna mööda Petraio treppe, sekka tänavatoidu ja kohvikupeatused
 • Lisaks osalejate huvi korral: Napoli arheoloogiamuuseumi külastus, kus muuhulgas on väljas ka Pompei väljakaevamistelt pärinevad hindamatud eksponaadid
 • Lisaks osalejate huvi korral: Elena Ferrante Napoli romaanide radadel
 • Lisaks osalejate huvi korral: pärastlõunane töötuba kohalikus kultuurikeskkonnas, kus kuulame Napoli laule, tutvume sealsete paikadega seotud kirjanike ning nende teostega, õpime Itaalia vestluskeelt

Vaatame Napolist välja!

 • Vesuuvi ja Pompei külastus
 • Päev Amalfi ranniku gurmeepealinnas Tramontis (soovi korral ööbimisega), kus külastame veiniistandusi ja väikefarme kohalike toodete degusteerimisteks
 • Soovi korral teisel päeval Ravello, Amalfi, Positano külastus
 • Päev Procidal (soovi korral ööbimisega)
 • Päev Capril (soovi korral ööbimisega)

Kuidas Luminata programmid toimivad?

 • Enamasti on tegemist pikemat nädalavahetust või nädalat hõlmavate programmidega, kuid saame neid alati kohandada külaliste vajadustele vastavaks: programmis saab osaleda ka päevade kaupa ning tegevuste vahel valida.
 • Kevadsuvine programm toimub perioodil aprill-juuli, osaleda saab oma reisiplaanidele vastavatel kuupäevadel. Kirjuta juba praegu ja uuri lisa! NB! Jätkame külalistele elamuspakettide pakkumist ka sügistalvisel perioodil. Progamm võib mõnevõrra muutuda olenevalt aastaajast, kuid selle põhisisu jääb samaks. Samuti võtame juba vastu soove 2025. aastaks.
 • Luminata ise ei korralda lennupiletite ja majutuse broneerimist ega ostmist, kuid saame anda soovitusi. Teid ootame juba Napolis, korraldades kohapeal kogu programmi ning sinna juurde kuuluva transpordi vastavalt tehtavatele kokkulepetele.
 • Meie hinnad on mõistlikud ja kogetu seda väärt, kuna viime avastama kohti, kus käivad kohalikud. Luminatas hoolitsevad külaliste eest nii kauaaegse Itaalias elamise kogemusega eestlased, kes siinseid paiku tunnevad, kui ka meie hoolikalt valitud kohalikud partnerid, sageli mitmeid põlvkondi sellel alal tegutsenud pereettevõtjad (restoranid, farmid, veinitootjad jmt). Hinnapakkumise teeme osalejale vastavalt inimeste arvule, valitud tegevustele ning programmi kestvusele.
 • Tegeleme väikeste gruppidega (reeglina 2-6 inimest), kelle soovidele vastavaks saame muuta ka programmi. Erisoovide puhul, näiteks kui tullakse mõnda sündmust tähistama suurema seltskonnaga, või ollakse sooloreisija, võib meiega ikkagi julgelt ühendust võtta.
 • Programmis osalejatega oleme juba reisile eelnevalt tihedas kontaktis, et kohandada tegevused soovidele vastavaks ning vastata tekkinud küsimustele.